Klucze dynamometryczne referenyjne (transferowe)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Klucze dynamometryczne referenyjne (transferowe)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
moment siły - zgodny lub przeciwny do ruchu wskazówek zegara (jeden kierunek)
Zakres pomiarowy/metoda
(5 ÷ 200) N·m
Niepewność rozszerzona
0,1 %; 0,2 %
cena

1170 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
do 10 punktów pomiarowych
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Adiustacja - dodatkowo 1 rbg. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.
Kontakt
masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9109 tel.: 22 581 9547