Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r486118491884,DT-282021.html
2023-05-29, 01:33

TACHOGRAFY KALIBRACJE JACEK KUSY


Skrócona nazwa podmiotu
"TACHO-JACK" JACEK KUSY
Adres podmiotu
20-209 Lublin
ul. Konstruktorów 21

TACHOGRAFY KALIBRACJE JACEK KUSY

Numer cechy
0490 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 28/2021 2021-05-24 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 28/2021
  1. ul. Konstruktorów 21, 20-209, Lublin
aktywny