Kondensator wzorcowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kondensator wzorcowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność elektryczna
Zakres pomiarowy/metoda
0,1 pF ÷ 10 nF
Niepewność rozszerzona
0,5 µF/F ÷ 40 µF/F dla 1 kHz
cena

455 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

tel.: 22 581 9353 tel.: 22 581 9242; electricity@gum.gov.pl