Nawigacja

Certyfikat MID

PL 17 004/MI-001 akt. 1


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 17 004/MI-001 akt. 1
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu UE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Wodomierz
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
typoszereg wodomierzy jednostrumieniowych, mokrobieżnych, działających na zasadach mechanicznych
Typ / Type
FRANCO
Data wydania / Released from
2018-07-30
Data obowiązywania od / Valid from
-
Data obowiązywania do / Valid until
2027-08-23
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
-
Plik / Scan of certificate
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
82-400
Wnioskodawca miasto / City
Sztum
Wnioskodawca ulica / Street
ul. S. Żeromskiego 30
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
-
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
-
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
Polska Fabryka Wodomierzy i Ciepłomierzy "FILA", Antoni Fila
Producent kod / Postal code
82-400
Producent miasto / City
Sztum
Producent ulica / Street
ul. S. Żeromskiego 30
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
-
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
-
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry