Mikrofon pomiarowy klasy LS1 lub LS2


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mikrofon pomiarowy klasy LS1 lub LS2
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
poziom skuteczności ciśnieniowej - moduł
Zakres pomiarowy/metoda
250 Hz lub 1 kHz
Niepewność rozszerzona
0,07 dB lub 0,08 dB
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od klasy mikrofonu.
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123