Materiał odniesienia KCl (wzorcowanie - metoda postawowa)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Materiał odniesienia KCl (wzorcowanie - metoda postawowa)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Zawartość
Zakres pomiarowy/metoda
od 13,387 mol/kg do 13,414 mol/kg (od 99,8 % do 100 %)
Niepewność rozszerzona
0,00013
cena

5199.30 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

chemistry@gum.gov.pl; tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9392