Kolby szklane


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kolby szklane
Symbol laboratorium
Nr pracowni
92
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(1 ÷ 100) ml wagowa
Niepewność rozszerzona
(0,2 ÷ 0,01) %
cena

130 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-