Pryzma wielościenna - porównawcza – za pomocą goniometru


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pryzma wielościenna - porównawcza – za pomocą goniometru
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
kąt między powierzchniami pomiarowymi
Zakres pomiarowy/metoda
360°, co 30°
Niepewność rozszerzona
1,4
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-