Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r47667446,Certyfikowany-pierwotny-konduktometryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorc.html
2019-11-11, 23:17

Pierwotny certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Pierwotny certyfikowany konduktometryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Nr pracowni
32
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
10 S/m
Niepewność rozszerzona
0,09 %
cena

700 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
500 mL