Kalibrator akustyczny jednoczęstotliwościowy, dwa poziomy ciśnienia akustycznego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Kalibrator akustyczny jednoczęstotliwościowy, dwa poziomy ciśnienia akustycznego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
- poziom ciśnienia akustycznego,- częstotliwość,- zniekształcenia całkowite + szum
Zakres pomiarowy/metoda
70 dB ÷ 130 dB; 250 Hz lub 1 kHz
Niepewność rozszerzona
0,06 dB ÷ 0,15 dB
cena

715 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
Niepewność zależy od rodzaju zastosowanego mikrofonu wzorcowego i od rodzaju kalibratora wzorcowanego
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl ; tel. 22 581 9123