Konduktometryczny materiał odniesienia (wzorcowanie - metoda wtórna)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Konduktometryczny materiał odniesienia (wzorcowanie - metoda wtórna)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,015 S/m do11,5 S/m
Niepewność rozszerzona
od 0,1 do 0,3 %
cena

220 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-