Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r4728488179,DT-942019.html
23.07.2024, 03:32

P.H.U. "AUTOPOL" Robert Hankiewicz


Skrócona nazwa podmiotu
PHU Autopol
Adres podmiotu
87-860 Chodecz
ul. Włocławska 3

P.H.U. "AUTOPOL" Robert Hankiewicz

Numer cechy
0094 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 53/2019 2019-11-20 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 94/2019 2019-10-17 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

urzędowa zmiana adresu siedziby: było: Ruda Lubieniecka 26A, 87-860 Chodecz; jest: ul. Włocławska 3, 87-860 Chodecz.

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 53/2019
  1. ul. Włocławska 9, 87-860, Chodecz
  2. ul. Szosa Poznańska 29, 62-001, Golęczewo
aktywny
DT 94/2019
  1. ul. Włocławska 9, 87-860 Chodecz
  2. ul. Szosa Poznańska 29, 62-001, Golęczewo
aktywny