Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r4680860141755,Material-fotoluminescencyjny.html
2019-11-19, 00:51

Materiał fotoluminescencyjny


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Materiał fotoluminescencyjny
Symbol laboratorium
Nr pracowni
62
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
luminancja materiału fotoluminescyjnego
Zakres pomiarowy/metoda
(0,3 mcd/m2 ÷ 1 cd/m2) metoda bezpośrednia z użyciem miernika wzorcowego luminancji
Niepewność rozszerzona
0,1
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wg DIN 67510 jedna próbka
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-