Omomierze


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Omomierze
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja przy prądzie stałym (DC)
Zakres pomiarowy/metoda
1 W ÷ 1 GW metoda bezpośredniego porównania z rezystorami wzorcowymi
Niepewność rozszerzona
1,1E-06 W/W do 1E-04 ?/?
cena

31.20 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy