Nawigacja

Certyfikat MID

PL 16 001/MI-007


Nr certyfikatu / Certificate no
PL 16 001/MI-007
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat badania typu WE
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Taksometr
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
NOVITUS TAXI E
Data wydania / Released from
2016-04-12
Data obowiązywania od / Valid from
2016-04-12
Data obowiązywania do / Valid until
2026-04-12
Jednostka notyfikowana / Notified body
Główny Urząd Miar - JN 1440
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
COMP Spółka Akcyjna
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
02-230
Wnioskodawca miasto / City
Warszawa
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Jutrzenki 116
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
COMP Spółka Akcyjna
Producent kod / Postal code
02-230
Producent miasto / City
Warszawa
Producent ulica / Street
ul. Jutrzenki 116
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry