Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r46626434582092,Analizatory-gazow-2-tory-gazowe-w-4-pkt-pomiarowych.html
2019-12-12, 03:55

Analizatory gazów - 2 tory gazowe w 4 pkt pomiarowych


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Analizatory gazów - 2 tory gazowe w 4 pkt pomiarowych
Symbol laboratorium
Nr pracowni
31
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika
Zakres pomiarowy/metoda
CO-(0,000005 ÷ 0,05) mol/mol; CO2-(0,0001 ÷ 1) mol/mol; NO-(0,0000001 ÷ 0,001) mol/mol; NO2-(0,0000001 ÷ 0,001) mol/mol; SO2-(0,0000001 ÷ 0,0001) mol/mol; CH4-(0,0005 ÷ 1) mol/mol; O2-(0,005 ÷ 0,42) mol/mol
Niepewność rozszerzona
> 1 %
cena

1560 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Wzorcowanie w czterech punktach pomiarowych