Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r4656425129297,Przetworniki-termoelektryczne-ACDC.html
2020-01-29, 08:38

Przetworniki termoelektryczne AC/DC


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Przetworniki termoelektryczne AC/DC
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
Opłata stała związana ze zleceniem, przygotowaniem przyrządu i stanowiska pomiarowego pobierana jednorazowo.
Zakres pomiarowy/metoda
-
Niepewność rozszerzona
-
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-