Waga hydrostatyczna do pomiaru gęstości ciał stałych


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Waga hydrostatyczna do pomiaru gęstości ciał stałych
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
gęstość ciała stałego
Zakres pomiarowy/metoda
(0,8 ÷ 22,0) g/cm3
Niepewność rozszerzona
(0,0001 ÷ 0,001) g/cm3
cena

1075 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
Elżbieta Lenard e-mail: density@gum.gov.pl; elzbieta.lenard@gum.gov.pl; tel.: 22 581 94 10