Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - jednokanałowy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Indywidualny miernik ekspozycji na dźwięk (dozymetr hałasu) - jednokanałowy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
- odpowiedź miernika na sygnał akustyczny z kalibratora 1 kHz- odpowiedź miernika na sygnały akustyczne w polu swobodnym w zakresie częstotliwości słyszalnych- odpowiedź miernika na sygnały elektryczne określone w normie PN-EN 61252
Zakres pomiarowy/metoda
określony w normie: PN-EN 61252
Niepewność rozszerzona
2,3 % 0,2 dB - 0,9 dB 0,1 dB - 0,3 dB
cena

910 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Danuta Dobrowolska: danuta.dobrowolska@gum.gov.pl; tel. 22 581 9123