Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r45541,DT-292022.html
2023-03-27, 03:49

PROMESA SYLWIA KNIOCH


Skrócona nazwa podmiotu
PROMESA
Adres podmiotu
62-045 Pniewy
ul. Krańcowa 6

PROMESA SYLWIA KNIOCH

Numer cechy
0551 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 29/2022 2022-10-05 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 29/2022
  1. ul. Krańcowa 6, 62-045, Pniewy
aktywny