Komplet długich płytek wzorcowych - interferencyjnie, bezdotykowo


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Komplet długich płytek wzorcowych - interferencyjnie, bezdotykowo
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
długość środkowa
Zakres pomiarowy/metoda
(125 ÷ 500) mm
Niepewność rozszerzona
Q[46; 0,38L] nm; L w mm
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za 1 szt. długiej płytki wzorcowej
Kontakt
Robert Szumski; robert.szumski@gum.gov.pl; tel.:225819332