Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r45274253401440,DT-902019.html
22.04.2024, 10:50

LABO DARIUSZ CIESIELSKI


Skrócona nazwa podmiotu
LABO
Adres podmiotu
20-315 Lublin
ul. Al. Wincentego Witosa 3

LABO DARIUSZ CIESIELSKI

Numer cechy
0090 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 48/2019 2019-10-11 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy
DT 90/2019 2019-10-11 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 48/2019
  1. ul. Al. Wincentego Witosa 3, 20-315, Lublin
aktywny
DT 90/2019
  1. ul. Al. Wincentego Witosa 3, 20-315, Lublin
aktywny