Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r44829,Multimetry-Woltomierze-napiecia-przemiennego.html
2021-10-26, 08:33

Multimetry / Woltomierze napięcia przemiennego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry / Woltomierze napięcia przemiennego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
napięcie elektryczne przemienne
Zakres pomiarowy/metoda
1 mV ÷ 1000 V (10 Hz ÷ 1 MHz)
Niepewność rozszerzona
6E-06 V/V do 2,1E-04 V/V
cena

70 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt

tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253; electricity@gum.gov.pl