Wzorzec głębokości (nierówności) lub wysokości schodka (np. ISO 5436-1 typ A) - za pomocą mikrointerferometru


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Wzorzec głębokości (nierówności) lub wysokości schodka (np. ISO 5436-1 typ A) - za pomocą mikrointerferometru
Symbol laboratorium
Nr pracowni
43
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wysokość schodka lub głębokość nierówności
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,03 do 1 µm
Niepewność rozszerzona
Q[10; 2d] nm; d w µm
cena

650 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-