Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r445374140451,Multimetry.html
2019-09-17, 10:12

Multimetry


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry
Symbol laboratorium
Nr pracowni
52
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
rezystancja przy prądzie stałym (DC)
Zakres pomiarowy/metoda
poniżej lub równa 1 W metoda bezpośredniego porównania z kalibratorem
Niepewność rozszerzona
8E-05 W/W
cena

26 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy