Termometr elektryczny (cyfrowy)


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Termometr elektryczny (cyfrowy)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
temperatura
Zakres pomiarowy/metoda
w punkcie potrójnym H2O (0,01 °C)
Niepewność rozszerzona
0,004 °C
cena

247 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt
tel: 22 581 95 94, 22 581 95 11 e-mail: barbara.wisniewska@gum.gov.pl, katarzyna.kur@gum.gov.pl