Sekundomierze elektroniczne sterowane optycznie


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Sekundomierze elektroniczne sterowane optycznie
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przedział czasu
Zakres pomiarowy/metoda
(0,1 s ÷ 24 h)
Niepewność rozszerzona
od 0,00001 s do 0,02 s
cena

429 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
możliwość wykonania pomiarów poza GUM tylko w przypadku, gdy pomiary można wykonywać jedynie w miejscu instalacji
Uwagi dot. wzorcowania
pomiar błędu krótkoterminowego i długoterminowego; liczba roboczogodzin zależy od zakresu wzorcowania
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest określona dla średniej liczby roboczogodzin koniecznych do przeprowadzenia wzorcowania typowego przyrządu i typowych zakresów. W przypadkach wzorcowań nietypowych cenę określa się indywidualnie dla każdego przyrządu - liczba rbg x stawka za 1 rbg.
Kontakt

tel. 22 581 9418 tel. 22 581 9156; e-mail: time@gum.gov.pl