Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r43999649,Twardosciomierz-Shore039a.html
2020-11-30, 05:11

Twardościomierz Shore'a


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Twardościomierz Shore'a
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
wymiar - kąt stożka
Zakres pomiarowy/metoda
(30 ± 1)°; (35 ± 2)°
Niepewność rozszerzona
cena

78 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

masslab@gum.gov.pl tel.: 22 581 9206 tel.: 22 581 9547