Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r43351776319,DT-792019.html
23.06.2024, 23:57

MAREK KOSOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE


Skrócona nazwa podmiotu
PHU Marek Kosowicz
Adres podmiotu
64-000 Kościan
Kiełczewo, ul. Kościańska 33

MAREK KOSOWICZ PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-USŁUGOWE

Numer cechy
0079 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 79/2019 2019-10-04 wygaszone instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Zakończenie zdziałalności z dniem 26.04.2021 r. - decyzja nr  DC-WDR.47.4.2021.KM, z dnia 15.06.2021 r., stwierdzająca wygaśnięcie zewolenia Nr DT 79/2019.

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 79/2019
  1. Kiełczewo, ul. Kościańska 33, 64-000, Kościan
wygaszone