Cylindry pomiarowe


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Cylindry pomiarowe
Symbol laboratorium
Nr pracowni
92
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pojemność
Zakres pomiarowy/metoda
(5 ÷ 100) ml wagowa
Niepewność rozszerzona
(0,2 ÷ 0,01) %
cena

124 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Pierwszy punkt wzorcowania; następny punkt wzorcowania dodatkowo 87,00 zł.