Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 48/2019


Nr decyzji
ZT 48/2019
Znak zatwierdzenia typu
PL T 19 48
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 600 dm3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
LETINA INTECH d.o.o.
Kod
HR-40000
Miasto
Čakovec
Ulica
Neumannova 2
Kraj
Republika Chorwacji
Data wydania
2019-07-10
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2029-07-10
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry