Częstościomierze-czasomierze, częstościomierze i czasomierze cyfrowe i analogowe, w tym również stanowiące integralną część innych urządzeń


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Częstościomierze-czasomierze, częstościomierze i czasomierze cyfrowe i analogowe, w tym również stanowiące integralną część innych urządzeń
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
częstotliwość (2-dniowe badanie podstawy czasu)
Zakres pomiarowy/metoda
(0,1 Hz ÷ 14 GHz)
Niepewność rozszerzona
od (1 pHz + 2E-12*f)
cena

390 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
2-dniowe badanie podstawy czasu
Kontakt
tel. 22 581 9418 tel. 22 581 9156 e-mail: time@gum.gov.pl