Walec zewnętrzny (tłoczek, trzpień, wałeczek, drut) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Walec zewnętrzny (tłoczek, trzpień, wałeczek, drut) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
średnica
Zakres pomiarowy/metoda
(3 ÷ 100) mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,7; 1,2D] µm; D w m
cena

169 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wysokość walca do 700 mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 48