Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r42233174718,Certyfikowany-pehametryczny-material-odniesienia-wytworzenie-wzorcowanie.html
2021-01-24, 14:16

Certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Certyfikowany pehametryczny materiał odniesienia (wytworzenie + wzorcowanie)
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
pH
Zakres pomiarowy/metoda
7,41
Niepewność rozszerzona
0,01
cena

59.99 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
100 mL
Kontakt
chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9392