Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

DC-WCW.42.56.2023.TL.1 - przedłużenie


Nr decyzji
DC-WCW.42.56.2023.TL.1 - przedłużenie
Znak zatwierdzenia typu
-
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 2000 m3, posadowione na stałe
Producent przyrządu pomiarowego
PERN S.A.
Kod
09-410
Miasto
Płock
Ulica
ul. Wyszogrodzka 133
Kraj
Polska
Data wydania
2023-07-18
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
-
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry