Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r41575021964199,Zestaw-pomiarowy-przetwornika-drgan-ze-wzmacniaczem-1-wzmocnienie.html
2019-11-19, 00:47

Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie
Symbol laboratorium
Nr pracowni
12
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji częstotliwości
Zakres pomiarowy/metoda
metoda bezwzględna wg ISO 16063-11 0,25 Hz ÷ 10 kHz od 1 do 9 pkt. pom.
Niepewność rozszerzona
0,5% ÷ 1,4% zależnie od częstotliwości
cena

1300 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-