Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r4150310593188,Optyczna-poziomnica-katowa-za-pomoca-plytek-wzorcowych.html
2019-11-19, 00:40

Optyczna poziomnica kątowa - za pomocą płytek wzorcowych


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Optyczna poziomnica kątowa - za pomocą płytek wzorcowych
Symbol laboratorium
Nr pracowni
42
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
odchylenie od płaskości powierzchni pomiarowych
Zakres pomiarowy/metoda
± 10 µm
Niepewność rozszerzona
1,5 µm
cena

52 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-