Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Zestaw pomiarowy przetwornika drgań ze wzmacniaczem - 1 wzmocnienie
Symbol laboratorium
Nr pracowni
12
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
czułość w funkcji częstotliwości
Zakres pomiarowy/metoda
metoda porównawcza wg ISO 16063-21 5 Hz ÷ 10 kHz od 14 do 25 pkt. pom.
Niepewność rozszerzona
0,9 % ÷ 1,1 % zależnie od częstotliwości
cena

520 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Koszt dotyczy 1 wielkości mierzonej, 1 wzmocnienia i 1 typowego przetwornika 1-osiowego. Cena za usługę niestandardową będzie ustalana indywidualnie.