Refraktometr wizualny


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Refraktometr wizualny
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik załamania światła
Zakres pomiarowy/metoda
n = (1,33 ÷ 1,37)
Niepewność rozszerzona
0,00002
cena

195 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Refraktometr wizualny zanurzeniowy
Kontakt
Beata Sokołowska; e-mail: beata.sokolowska@gum.gov.pl; tel.: 22 581 95 01