Konduktometr - 2-4 zakresy


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Konduktometr - 2-4 zakresy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,00001 S/mdo 20S/m
Niepewność rozszerzona
0,005 %
cena

377 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

chemistry@gum.gov.pl tel.: 22 581 9201 fax: 22 581 9395