Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r407400427364,DT-772019.html
2023-09-27, 04:37

KRZYSZTOF LEWCZYŃSKI TACHO


Skrócona nazwa podmiotu
TACHO-GRAFY
Adres podmiotu
42-202 Częstochowa
ul. Bór 182

KRZYSZTOF LEWCZYŃSKI TACHO

Numer cechy
0077 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
ZDT 35/2021 2021-05-24 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Do 9 sierpnia 2020 r. uprawnionym z zezwolenia był JAN LEWCZYŃSKI FIRMA TACHO-GRAFY Częstochowa 42-280 ul. Konwaliowa 144

 

Zmiana NIP było: 9491100335, NIP po zmianie uprawnionego - 9490743769

ZDT 51/2019 2019-11-15 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Do 9 sierpnia 2020 r. uprawnionym z zezwolenia był JAN LEWCZYŃSKI FIRMA TACHO-GRAFY Częstochowa 42-280 ul. Konwaliowa 144

 

Zmiana NIP było: 9491100335, NIP po zmianie uprawnionego - 9490743769

DT 77/2019 2019-09-30 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy cyfrowy

Do 9 sierpnia 2020 r. uprawnionym z zezwolenia był JAN LEWCZYŃSKI FIRMA TACHO-GRAFY Częstochowa 42-280 ul. Konwaliowa 144

 

Zmiana NIP - było: 9491100335, jest: 9490743769

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
ZDT 35/2021
  1. ul. Konwaliowa 144, 42-280, Częstochowa
  2. ul. Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich 5, 42-700, Lubliniec
  3. ul. Bór 182, 42-202, Częstochowa
aktywny
ZDT 51/2019
  1. ul. Konwaliowa 144, 42-280, Częstochowa
  2. ul. Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich 5, 42-700, Lubliniec
aktywny
DT 77/2019
  1. ul. Konwaliowa 144, 42-280, Częstochowa
  2. ul. Kazimierza i Wiktorii Niegolewskich 5, 42-700, Lubliniec
aktywny