Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r4035341730,Konduktometr-6-zakresow.html
2019-11-19, 00:29

Konduktometr - 6 zakresów


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Konduktometr - 6 zakresów
Symbol laboratorium
Nr pracowni
32
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
przewodność elektryczna właściwa elektrolitów
Zakres pomiarowy/metoda
od 0,00001 S/mdo 20 S/m
Niepewność rozszerzona
0,005 %
cena

417 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-