Nawigacja

Zatwierdzenie typu przyrządów pomiarowych - Rejestr decyzji

ZT 33/2023


Nr decyzji
ZT 33/2023
Znak zatwierdzenia typu
PL T 23 33
Nazwa przyrządu pomiarowego
zbiorniki pomiarowe do cieczy o pojemności nominalnej 80 000 dm3
Producent przyrządu pomiarowego
Spomasz Zamość S.A.
Kod
22-400
Miasto
Zamość
Ulica
ul. Szczebrzeska 19
Kraj
Polska
Data wydania
2023-11-06
Data obowiązywania od
Data obowiązywania do
2033-11-06
Decyzja powiązana
Uwagi
-
Cofnięto
nie
do góry