Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r40170288,DT-622020.html
2024-03-01, 02:37

TACHO-WORK SERVICE Janusz Dębski


Skrócona nazwa podmiotu
TACHO-WORK SERVICE
Adres podmiotu
96-100 Skierniewice
ul. Jana III Sobieskiego 79

TACHO-WORK SERVICE Janusz Dębski

Numer cechy
0187 PL
Rodzaj tachografu

Wykaz decyzji (zezwoleń)

Nr decyzji Data decyzji Status Zakres zezwolenia Rodzaj tachografu Uwagi
DT 62/2020 2020-05-22 aktywny instalacja, sprawdzanie, przeglądy i naprawy analogowy i cyfrowy

Miejsca świadczenia usług

Decyzja Lokalizacje Status
DT 62/2020
  1. ul. Jana III Sobieskiego 79, 96-100, Skierniewice
aktywny