Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r395757954796,Walec-zewnetrzny-tloczek-trzpien-waleczek-drut-za-pomoca-maszyny-WMP.html
2020-11-30, 05:47

Walec zewnętrzny (tłoczek, trzpień, wałeczek, drut) - za pomocą maszyny WMP


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Walec zewnętrzny (tłoczek, trzpień, wałeczek, drut) - za pomocą maszyny WMP
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
średnica
Zakres pomiarowy/metoda
(401 ÷ 500) mm
Niepewność rozszerzona
Q[0,7; 1,2D] µm; D w m
cena

429 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
wysokość walca do 700 mm
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Adam Wójtowicz; adam.wojtowicz@gum.gov.pl; tel.:22 581 91 48