Nawigacja

Certyfikat MID

JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 6


Nr certyfikatu / Certificate no
JN1444-QS/ 1/2015 wyd. nr 6
Rodzaj certyfikatu / Category
Certyfikat systemu jakości producenta
Nazwa przyrządu pomiarowego / Measuring instrument
Licznik energii elektrycznej czynnej
Szczegółowy rodzaj przyrządu / Measuring instrument
 
Typ / Type
LEW 1.., CANGU.., LEW 3.., EQUS.., EA5.., EA52.., EC3.., ESOX.., ESOX P.., CORAX 1.., CORAX 3.., LEW32...PNE, SmartEMU 1, SmartEMU 3, smartEsox.., NEO3.., APOX+, NORAX1, NORAX3
Data wydania / Released from
2016-08-04
Data obowiązywania od / Valid from
2016-08-04
Data obowiązywania do / Valid until
2018-10-28
Jednostka notyfikowana / Notified body
Okręgowy Urząd Miar w Katowicach - JN 1444
Certyfikat powiązany / Related certificate
Uwagi / Remarks
 
Język / Language
pl
Cofnięto / Withdrawn
nie
Wnioskodawca nazwa / Applicant's name
Apator S.A.
Wnioskodawca kod / Applicant's postal code
87-100
Wnioskodawca miasto / City
Toruń
Wnioskodawca ulica / Street
ul. Gdańska 4a lok. C4
Wnioskodawca NIP / Applicant's fiscal no
 
Wnioskodawca REGON / Applicant's National Business Registry Number
 
Wnioskodawca kraj / Applicant's country
Polska
Producent nazwa / Manufacturer's name
Apator S.A.
Producent kod / Postal code
87-100
Producent miasto / City
Toruń
Producent ulica / Street
ul. Gdańska 4a lok. C4
Producent NIP / Manufacturer's fiscal no
 
Producent REGON / Manufacturer's National Business Registry Number
 
Producent kraj / Manufacturer's country
Polska
do góry