Multimetry / Amperomierze prądu przemiennego


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Multimetry / Amperomierze prądu przemiennego
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
prąd elektryczny przemienny
Zakres pomiarowy/metoda
10 mA ÷ 10 A (10 Hz ÷ 10 kHz)
Niepewność rozszerzona
7E-06 A/A do 3,8E-03 A/A
cena

70 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Cena za punkt pomiarowy
Kontakt
tel.: 22 581 9242; tel.: 22 581 9253 electricity@gum.gov.pl