Główny Urząd Miar

https://www.gum.gov.pl/pl/form/r39140934,Mieszanina-gazowa-do-kontroli-analizatorow-spalin-samochodowych.html
2019-09-17, 11:14

Mieszanina gazowa do kontroli analizatorów spalin samochodowych


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Mieszanina gazowa do kontroli analizatorów spalin samochodowych
Symbol laboratorium
Nr pracowni
31
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
zawartość składnika w mieszaninie gazowej
Zakres pomiarowy/metoda
CO: 0,005 mol/mol ÷ 0,035 mol/mol CO2: 0,06 molmol ÷ 0,14 mol/mol C3H8: 0,0002 mol/mol ÷ 0,002 mol/mol
Niepewność rozszerzona
1 %
cena

910 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-