Czujniki mocy


Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Czujniki mocy
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
współczynnik kalibracji
Zakres pomiarowy/metoda
0,75 ÷ 1,25 100 kHz ÷ 4 GHz
Niepewność rozszerzona
0,011 ÷ 0,027
cena

910 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
czujnik mocy do 4 GHz (min. 15, max. 20 punktów pomiarowych)
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
Podana cena jest ceną średnią i dotyczy typowego przyrządu i typowego zakresu wzorcowania.
Kontakt

tel.: 22 581 9503 electricity@gum.gov.pl