Optyczna poziomnica kątowa - za pomocą optycznej głowicy podziałowej


Dziedzina
Przyrząd pomiarowy (nazwa pełna)
Optyczna poziomnica kątowa - za pomocą optycznej głowicy podziałowej
Symbol laboratorium
Rodzaj usługi
Wzorcowanie - wielkość mierzona
błąd wskazywanego kąta nachylenia
Zakres pomiarowy/metoda
360°
Niepewność rozszerzona
10,6"
cena

260 PLN

netto
Uwagi dotyczące miejsca realizacji
-
Uwagi dot. wzorcowania
-
Dodatkowe informacje dot. kalkulacji wynagrodzenia za realizację usługi
-
Kontakt

Katarzyna Nicińska; katarzyna.nicinska@gum.gov.pl; tel.:22 581 94 84